Sorry, your browser does not support inline SVG.
MitGF

Trafiksikkerhed

For GF Forsikring er arbejdet med trafiksikkerhed ikke en modedille. Siden en gruppe ildsjæle stiftede selskabet tilbage i 1967 har ønsket om at nedbringe antallet af skader været den bærende ide. Få skader er godt for alle, for samfundet, for forsikringsselskabet – og for den enkelte.

Vi belønner dem, der tager ansvar Hvert år betaler vi overskuddet på bilforsikringen tilbage til vores bilister – som kontant belønning for god kørsel. En ide, der hurtigt viste sig at være særdeles levedygtig. Med overskudsdeling som gulerod har GF’s bilister haft langt færre skader end beregnet. Den trafiksikre adfærd har medført milliardtilbagebetaling til GF-bilisterne gennem årene, og det har gjort GF landskendt som de gode bilisters forsikringsselskab.

God trafikadfærd
Men den økonomiske gevinst gør det ikke alene. Igennem årene er der kommet flere biler på vejene og den øgede trafikmængde stiller øgede krav til trafikanternes adfærd og evner bag rattet.

GF Fonden, der står bag GF Trafikpris præmierer hvert år danskernes gode ideer, der er med til at øge trafiksikkerheden. 

Læs om GF Trafikpris


Foto venligst udlånt af HF Christiansen A/S.